KOMPLEXNÉ ZATEPLENIE BD - TRAKANSKÁ 5, ČIERNA N. T.

REVÍZIE V BYTOVÝCH DOMOCH

V bytových domoch sú spoločné zariadenia, ktoré musia z hľadiska bezpečnosti prechádzať pravidelnými odbornými prehliadkami. Medzi ne patria spoločné komíny, rozvody elektroinštalácie, sústavy bleskozvodov, plynové rozvody, plynové zariadenia, požiarna ochrana a kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, výťahy, meradlá spotreby studenej vody, meradlá spotreby teplej vody, meradlá tepla ... Lehoty a termíny revízií, prehliadok alebo repasácie rieši príslušná legislatíva SR. 

<< Späť na predchádzajúcu stránku