KOMPLEXNÉ ZATEPLENIE BD - TRAKANSKÁ 5, ČIERNA N. T.

REKONŠTRUKCIA STREŠNEJ KRYTINY - SVB BREZA

Koncom septembra 2016 boli zahájené rekonštrukčné práce na streche bytového domu na ulici Školskej č. 161 v Čiernej nad Tisou. Rozsah rekonštrukcie spočíva v demontáži pôvodnej strešnej krytiny a pôvodného latovania, montáži novej strešnej krytiny (ľahkej plechovej), vrátane latovania a fólie, vo výmene dažďových žľabov a okapu.

<< Späť na predchádzajúcu stránku