KOMPLEXNÉ ZATEPLENIE BD - TRAKANSKÁ 5, ČIERNA N. T.

ZOZNAM SPRÁVCOV BYTOVÝCH DOMOV

Zoznam správcov bytových domov je verejne prístupný zoznam vedený Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej Republiky, do ktorého sa zapisujú základné údaje o správcoch bytových domov. Každý správca bytových domov, ktorý chce na Slovensku podnikať musí byť zapísaný v tomto zozname. Spoločnosť DAUNI-SPRÁVCA, s.r.o. bola do tohto zoznamu zapísaná dňa 18.12.2017 pod číslom 428.

<< Späť na predchádzajúcu stránku