KOMPLEXNÉ ZATEPLENIE BD - TRAKANSKÁ 5, ČIERNA N. T.

UKONČENIE REKONŠTRUKČNÝCH PRÁC

V roku 2016 boli ukončené rekonštrukčné práce na bytovom dome na ul. L. Kossutha 583 v Kráľovskom Chlmci, na bytovom dome na ul. Dukelských hrdinov 139 v Čiernej nad Tisou a na bytovom dome na Námestí pionierov 155 v Čiernej nad Tisou.

<< Späť na predchádzajúcu stránku