REFERENCIE

Spoločnosť DAUNI - SPRÁVCA, s.r.o. ponúka svoje služby od roku 2010, kedy odčlenila správu bytového a nebytového fondu od ďalších podnikateľských činností spoločnosti DAUNI, s.r.o.. Počas tohto obdobia sme získali množstvo skúseností, súvisiacich s výkonom správy a tiež postupne rozširovali svoju klientelu. 

V súčasnosti zabezpečujeme výkon správy na základe zmlúv o výkone správy, resp. služby súvisiace s bývaním na základe mandátnych zmlúv pre  nasledovné bytové domy : 

 

Výkon správy na základe Zmluvy o výkone správy :

 • Bytový dom na ul. Kostolnej č. 129 v Zatíne
 • Bytový dom na ul. SNP č. 702/2 v Strede nad Bodrogom
 • Bytový dom na ul. Hlavnej č. 22 v Slovenskom Novom Meste
 • Bytový dom BUK na ul. Ľ. Kossutha č. 610 v Kráľovskom Chlmci
 • Bytový dom na ul. Ľ. Kossutha 583 v Kráľovskom Chlmci
 • Bytový dom na ul. Hlavnej č. 12 v Čiernej nad Tisou
 • Bytový dom B-2 na ul. Jarnej č. 184 v Čiernej nad Tisou
 • Bytový dom C-2 na ul. Záhradnej č. 191 v Čiernej nad Tisou
 • Bytový dom C-2 na Námestí pionierov č. 153 v Čiernej nad Tisou
 • Bytový dom C-4 na Námestí pionierov č. 155 v Čiernej nad Tisou
 • Bytový dom E-4 na ul. Obrancov mieru č. 178 v Čiernej nad Tisou
 • Bytový dom T-1 na ul. Obrancov mieru č. 180 v Čiernej nad Tisou 
 • Bytový dom T6B na ul. Železničnej č. 115 v Čiernej nad Tisou
 • Bytový dom na ul. Trakanskej č. 5 v Čiernej nad Tisou
 • Bytový dom na ul. Školskej č. 174 v Čiernej nad Tisou

 

Služby pre SVB na základe Mandátnej zmluvy :

 • SVB NEPTÚN na ul. L.N.Tolstého č. 82/6 vo Veľkých Kapušanoch
 • SVB CENTRUM na ul. Centrum č. 921/20 vo Veľkých Kapušanoch
 • SVB DUB na ul. Ľ. Kossutha č. 609 v Kráľovskom Chlmci
 • SVB HRUŠOV na ul. Chlmeckej č. 80 v Hrušove
 • SVB DUB na Námestí pionierov č. 156 v Čiernej nad Tisou
 • SVB E-2 na Námestí pionierov č. 157 v Čiernej nad Tisou 
 • SVB E-3 na ul. Letnej č. 183 v Čiernej nad Tisou
 • SVB FIALKA na ul. Dukelských hrdinov č. 139 v Čiernej nad Tisou
 • SVB NÁDEJ na ul. Školskej č. 171 v Čiernej nad Tisou
 • SVB BREZA na ul. Školskej č. 161 v Čiernej nad Tisou
 • SVB NÁDEJ T-2 na ul. Hlavnej č. 108 v Čiernej nad Tisou 
 • SVB JEDĽA na ul. Školskej č. 172 v Čiernej nad Tisou