KOMPLEXNÉ ZATEPLENIE BD - TRAKANSKÁ 5, ČIERNA N. T.

REKONŠTRUKCIE NA ROK 2017 - PLÁN

V zmysle požiadaviek vlastníkov bytov sú na rok 2017 pripravené ďalšie investičné zámery na komplexnú rekonštrukciu bytových domov. Rekonštrukčné práce boli zahájené na bytovom dome na ul. Záhradnej č. 191 v Čiernej nad Tisou. Ďalej sa plánuje rekonštrukcia bytového domu na ul. Školskej č. 171 v Čiernej nad Tisou a na Námestí pionierov č. 155 v Čiernej nad Tisou.   

<< Späť na predchádzajúcu stránku