KONTAKT

SÍDLO :
Krosnianska 7, 040 22 Košice

 

Kontaktné miesto
(pre KE a okolie)

Žižková 19,
040 04  Košice
(Ing. Mária Tomková - 0911 160 210, marika@dauni.sk)

Stránkové dni :
Pondelok - Piatok :   9:00 - 13:00

 

Kontaktné miesto  
(pre okres TV a MI)

Dukelských hrdinov 139,
076 43  Čierna nad Tisou
(Csaba Dajka - 0911 160 211, csaba@dauni.sk)

Stránkové dni :
Po - Str. :      7:00 - 15:00
Štvrtok :       Nestránkový deň
Piatok :         7:00 -12:00

 

Nahlasovanie opráv a porúch :

Norbert Nagy - technik
0911 160 213, servis@dauni.sk