STAVEBNÉ A REMESELNÉ PRÁCE - DAUNI plus, s.r.o.

Spoločnosť DAUNI  plus, s.r.o. bola založená v roku 2009 za účelom poskytovania rôznorodých stavebných a remeselných služieb, nevyhnutných v oblasti správy, údržby a opráv bytov a nebytových priestorov. Postupne začala spoločnosť ponúkať svoje služby aj mimo správy. Spoločnosť disponuje vlastným lešením a kvalitným technickým vybavením, vrátane špeciálnych vŕtacích náradí a meracích prístrojov. Svoje služby ponúkame prostredníctvom kmeňového, odborne školeného personálu, predovšetkým v Košickom a Prešovskom kraji.  

Nepoznáme pojem „NEDÁ SA“.