KOMPLEXNÉ ZATEPLENIE BD - TRAKANSKÁ 5, ČIERNA N. T.

VYKUROVACIA SEZÓNA 2016-2017

Na základe priemernej vonkajšej teploty vzduchu bola v mesiaci október 2016 zahájená vykurovacia sezóna v bytových domoch, spravovaných spoločnosťou DAUNI-SPRAVCA, s.r.o..  Dodávateľ začne s dodávkou tepla, keď vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu dvoch po sebe nasledujúcich dní klesne pod 13°C.Vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu je priemerná hodnota súčtu nameraných vonkajších teplôt , meraných o 7.00 hod, 14.00 hod., a o 21.00 hod., pričom teplota meraná o 21.00 hod. sa započítava 2 x. O určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pojednáva Vyhláška MH SR č.152/2005 Z. z..

<< Späť na predchádzajúcu stránku